Tuesday, July 15, 2008

Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu


2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera


3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara


4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

No comments: