Tuesday, July 15, 2008

Misi Kurikulum Sekolah Kebangsaan Desa Putra

. Sekolah akan berusaha sedaya upaya bersama sumber tenaga yang ada di sekolah secara optima untuk melahirkan murid dan generasi baru yang berkebolehan iaitu cemerlang dalam akademik serta mempunyai kekuatan daya saing serta bersedia menghadapi dunia globelisasi semasa dan akan datang.

No comments: